måndag 5 juli 2010

Om biobränslen...

Har följt Robert Collins blog om biobränslen.


Jag är övertygad om att om några år så kommer bilar och andra energiförbrukare vara märkta med ett Solenergi-index. Det interessanta är hur energin skapas och sen för brukas. Ett sådant index skulle då för etanoldriva bilar se ut enligt följande:

ren solenergi= 1,0
Gödsling m fossil -0,x
Skörd och hantering med fossil -0,x
Förluster vid jäsning -0,x
Nyttiga biprodukter +0,x
Transporter m fossil -0,x

Verkningsgrad
energi i drivmedel/
energi till drivhjul - 0,x
------------------------------------
= Solenergi-Index 0,x
som visar hur solenergin tas om hand och hur mycket fossil energi som förbrukas. Dessutom tar man hänsyn till motorns verkningsgrad, eftersom den är betydelsefull för undanträngd odlingsareal till matproduktion. Är det 25% verkningsgrad från drivmedel till energin i drivhjul, så går tre gånger så mycket areal åt i rena förluster

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar