söndag 11 juli 2010

Långt bort från stan...Här är en bild på nytillskottet i vår nyhuggna hagmark. Kalven är bara en halvtimme gammal. En annan sak:
Det pratas om att köttproduktion är dåligt utnyttjande av jordens jordbruksareal - berätta vad man annars skulle göra bland sten, ris, ogräs och stubbar än djur som håller sly borta och öppnar landskapet?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar