fredag 1 oktober 2010

Är världen så förändrad?

Jag läste om idoljuryn och hur de uttrycker sig. Grovt och onyanserat.


Anledningen till att jag inte har varit här på ett tag, är att jag just nu har tre eller fyra jobb. Fast nu fick jag en fundering för ett tag sedan. Jag har en chef som är i de trettio på ett av dem, visseligen norrman, men ändå. Kommunikationen sker ändå på engelska, nästan uteslutande.
Jag fick till min stora förvåning en dag en besk kommentar att jag var ohövlig i mina mail. Jag lindade inte in mitt språk tillräckligt och var alldeles för kort och konsis.

När jag började kommunicera med omvärlden som offertingenjör någon gång på sjuttiotalet, så fick jag kommentarer av sekreteraren som stansade telex, att jag skrev för omständigt. Kort och konsist ska det vara, sade den (som jag tyckte) gamla damen. I synnerhet i det vardagliga funktionella arbetet. Och så blev det. "Dear" och "yours sincerely" och "would like to" blev till "Please inform a.s.a.p". och "kind regards". Kortfattat och neutralt kunde det vara, därför man hade lärt känna varandra genom möten och per telefon.
Enda gången man började linda in språket med en massa foermella artiga fraser och negationer, var när man på ett artigt sätt skulle få personen i andra änden att förstå att man var missnöjd. Det var genom att få den andre att läsa mellan raderna, mer eller mindre, som man gjorde sin kritik.

Jag börjar då undra - klarar inte sjuttiotalister att läsa mellan raderna? Kan de vara så förstörda av alla Emoiconer, så att de tar all kort kommunikation som ohövlig om den inte är övertydligt inlindad i omskrivningar och artigheter? Omvända världen, liksom. Kan någon ge mig ett svar? - jag börjar nog bli gammal... Bäst att lägga till ett :-(, så alla förstår.